Портал АСУ НЗ

Періодичні наукові видання

Бібліотека

ПСИХОЛОГІЯ
ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР

 

Обов’язкові навчальні дисципліни за НП 2020 р.н.

Цикл дисциплін загальної підготовки

 №  Назва навчальної дисципліни  Завантажити 
1  Сучасні соціальні та політичні конфлікти  РП Силабус
2  Філософські проблеми психології  РП  Силабус
3  Іноземна мова за професійним спрямуванням  РП  Силабус
4  Педагогіка та психологія вищої школи  РП  Силабус
5  Цивільний захист  РП  Силабус
6  Охорона праці в галузі та особиста безпека  РП  Силабус
7  Методологія наукової діяльності  РП  Силабус
8  Теоретичні та методологічні засади організаційної психології  РП  Силабус
9  Інформаційні технології в психології  РП  Силабус

Цикл дисциплін професійної підготовки

 №  Назва навчальної дисципліни  Завантажити 
10  Психологія іміджу  РП Силабус
11  Актуальні проблеми основних напрямів практичної психології  РП  Силабус
12  Актуальні проблеми кризисної психології  РП  Силабус
13  Основи психологічної профілактики  РП  Силабус
14  Професійна деформація особистості  РП  Силабус

 

Вибіркові навчальні дисципліни за НП 2020 р.н.

Цикл дисциплін загальної підготовки

 №  Назва навчальної дисципліни  Завантажити 
1  Етичні засади діяльності психолога  РП  Силабус
 Геронтопсихологія  РП  Силабус
2  Психологічна служба в організаціях  РП  Силабус
 Методи психотерапевтичної роботи  РП  Силабус
3  Лідерство в організаціях  РП  Силабус
 Психологія мас  РП  Силабус
4  Психологія конфліктів в організаціях  РП  Силабус
 Психологія конфлікту  РП  Силабус

Цикл дисциплін професійної підготовки

 №  Назва навчальної дисципліни  Завантажити 
5  Психологія управління персоналом  РП  Силабус
 Психологія права та правової поведінки  РП  Силабус
6  Організаційна психодіагностика  РП  Силабус
 Психологія залежності  РП  Силабус
7  Теорія та практика переговорної діяльності  РП  Силабус
 Психологічні основи корекції девіантної поведінки  РП  Силабус
8  Психологія розвитку професійної кар'єри  РП  Силабус
 Методи психологічного впливу в діяльності організацій  РП  Силабус
 Психологічні основи комунікації в організації  РП  Силабус
 Сучасні технології професійного розвитку  РП  Силабус