Портал АСУ НЗ

Періодичні наукові видання

Бібліотека

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТРОбов’язкові навчальні дисципліни за НП 2022 р.н.

 №  Назва навчальної дисципліни  Завантажити 
1  Філософія управління  РП  Силабус
2  Прикладна логіка  РП  Силабус
3  Психологія управління  РП  Силабус
4  Електронне врядування та електронна демократія  РП  Силабус
5  Сучасні методології науково-управлінських досліджень  РП  Силабус
6  Практикум управлінця з іноземної мови  РП  Силабус
7  Концептуальні підходи теорії управління  РП  Силабус
8  Євроінтеграція та міжнародне публічне управління  РП  Силабус
9  Правове регулювання економіки України  РП  Силабус
10  Мовленнєва культура управлінця  РП  Силабус
11  Управління кадровими процесами  РП  Силабус
12  Стратегічне управління в публічній сфері  РП  Силабус
13  Національні та міжнародні стандарти публічного адміністрування  РП  Силабус
14  Інформаційні системи та Інтернет-технології в публічному управлінні  РП  Силабус
15  Нормопроектувальна та правозастосовна діяльність в професійній сфері  РП  Силабус
16  Концептуальні засади формування та реалізації державної політики  РП  Силабус
17  Публічне адміністрування  РП  Силабус
18  Технології прийняття управлінських рішень  РП  Силабус
19  Кадровий менеджмент та сучасні технології роботи з персоналом  РП  Силабус
20  Регіональне публічне управління та самоврядування  РП  Силабус
21  Комунікативна діяльність в публічному управлінні  РП  Силабус
22  Педагогічна майстерність управлінця  РП  Силабус

 

Вибіркові навчальні дисципліни за НП 2022 р.н.

 №  Назва навчальної дисципліни  Завантажити 
1  Антикорупційна політика  РП  Силабус
 Правове регулювання державної антикорупційної політики. Корупційні ризики  РП  Силабус
2  Стратегія проведення переговорів  РП  Силабус
 Управління змінами та впровадження інновацій  РП  Силабус
 Психологія іміджу  РП  Силабус
 Лідерство в організаціях  РП  Силабус
 Психологія конфлікту  РП  Силабус
 Психологічні основи комунікації в організаціях  РП  Силабус
 Сучасні технології професійного розвитку  РП  Силабус
3  Стратегічне управління людськими ресурсами  РП  Силабус
 Управління людським капіталом  РП  Силабус
4  Управлінський контроль в публічній сфері  РП  Силабус
 Відповідальність в публічному адмініструванні  РП  Силабус
 Реалізація юрисдикційних повноважень правоохоронними органами  РП  Силабус
 Забезпечення законності в публічному управлінні  РП  Силабус
5  Державна політика в сфері національної безпеки: теорія та практика  РП  Силабус
 Конфлікти в умовах трансформації безпекової політики держави  РП  Силабус
 Актуальні проблеми європейської і євроатлантичної співпраці: теорія та практика  РП  Силабус
 Кримінально-правова охорона національної безпеки  РП  Силабус
6  Організаційно-правове забезпечення публічної служби  РП  Силабус
 Запобігання корупції в публічній сфері  РП  Силабус
 Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на державній службі  РП  Силабус
7  Сучасна стратегія економічної безпеки  РП  Силабус
 Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу  РП  Силабус
 Логістика та ділове адміністрування  РП  Силабус
 Актуальні проблеми фінансового права  РП  Силабус
8  Етичні основи управлінської діяльності  РП  Силабус
 Соціально-етичний портрет керівника в публічній службі  РП  Силабус

Обов’язкові навчальні дисципліни за НП 2021 р.н.

 №  Назва навчальної дисципліни  Завантажити 
1  Філософія управління  РП  Силабус
2  Прикладна логіка  РП  Силабус
3  Психологія управління  РП  Силабус
4  Електронне врядування та електронна демократія  РП  Силабус
5  Сучасні методології науково-управлінських досліджень  РП  Силабус
6  Практикум управлінця з іноземної мови  РП  Силабус
7  Концептуальні підходи теорії управління  РП  Силабус
8  Євроінтеграція та міжнародне публічне управління  РП  Силабус
9  Правове регулювання економіки України  РП  Силабус
10  Українське ділове мовлення. Мистецтво публічного виступу  РП  Силабус
11  Національні та міжнародні стандарти публічного адміністрування  РП  Силабус
12  Інформаційні системи та Інтернет-технології в публічному управлінні  РП  Силабус
13  Нормопроектувальна та правозастосовна діяльність в професійній сфері  РП  Силабус
14  Концептуальні засади формування та реалізації державної політики  РП  Силабус
15  Публічне адміністрування  РП  Силабус
16  Стратегічне управління в публічній сфері  РП  Силабус
17  Кадровий менеджмент та сучасні технології роботи з персоналом  РП  Силабус
18  Комунікативна діяльність в публічному управлінні  РП  Силабус
19  Педагогічна майстерність управлінця  РП  Силабус

 

Вибіркові навчальні дисципліни за НП 2021 р.н.

 №  Назва навчальної дисципліни  Завантажити 
1  Антикорупційна політика  РП  Силабус
 Правове регулювання державної антикорупційної політики. Корупційні ризики  РП  Силабус
2  Стратегія проведення переговорів  РП  Силабус
 Управління змінами та впровадження інновацій  РП  Силабус
3  Стратегічне управління людськими ресурсами  РП  Силабус
 Управління людським капіталом  РП  Силабус
4  Право в публічному управлінні та адмініструванні  РП  Силабус
 Розробка та прийняття управлінських рішень  РП  Силабус
5  Управлінський контроль в публічній сфері  РП  Силабус
 Забезпечення законності в публічному управлінні  РП  Силабус
6  Відповідальність в публічному адмініструванні  РП  Силабус
 Реалізація юрисдикційних повноважень правоохоронними органами  РП  Силабус
7  Організаційно-правові засади публічної служби  РП  Силабус
 Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на державній службі  РП  Силабус
8  Регіональне публічне управління та самоврядування  РП  Силабус
 Державне та муніципальне управління  РП  Силабус
9  Сучасні стратегії економічної безпеки  РП  Силабус
 Актуальні проблеми фінансового права  РП  Силабус
10  Етичні основи управлінської діяльності  РП  Силабус
 Соціально етичний портрет керівника в публічній службі  РП  Силабус

 

Обов’язкові навчальні дисципліни за НП 2020 р.н.

 №  Назва навчальної дисципліни  Завантажити 
1  Філософія управління  РП  Силабус
2  Прикладна логіка  РП  Силабус
3  Психологія управління  РП  Силабус
4  Електронне врядування та електронна демократія  РП  Силабус
5  Сучасні методології науково-управлінських досліджень  РП  Силабус
6  Практикум управлінця з іноземної мови  РП  Силабус
7  Концептуальні підходи теорії управління  РП  Силабус
8  Євроінтеграція та міжнародне публічне управління  РП  Силабус
9  Правове регулювання економіки України  РП  Силабус
10  Українське ділове мовлення. Мистецтво публічного виступу  РП  Силабус
11  Національні та міжнародні стандарти публічного адміністрування  РП  Силабус
12  Інформаційні системи та Інтернет-технології в публічному управлінні  РП  Силабус
13  Нормопроектувальна та правозастосовна діяльність в професійній сфері  РП  Силабус
14  Соціальна політика та основи соціального захисту  РП  Силабус
15  Публічне адміністрування  РП  Силабус
16  Стратегічне управління в публічній сфері  РП  Силабус
17  Кадровий менеджмент та сучасні технології роботи з персоналом  РП  Силабус
18  Комунікативна діяльність в публічному управлінні  РП  Силабус

 

Вибіркові навчальні дисципліни за НП 2020 р.н.

 №  Назва навчальної дисципліни  Завантажити 
1  Антикорупційна політика  РП  Силабус
 Правове регулювання державної антикорупційної політики. Корупційні ризики  РП  Силабус
2  Стратегія проведення переговорів  РП  Силабус
 Управління змінами та впровадження інновацій  РП  Силабус
3  Стратегічне управління людськими ресурсами  РП  Силабус
 Управління людським капіталом  РП  Силабус
4  Право в публічному управлінні та адмініструванні  РП  Силабус
 Розробка та прийняття управлінських рішень  РП  Силабус
5  Управлінський контроль в публічній сфері  РП  Силабус
 Забезпечення законності в публічному управлінні  РП  Силабус
6  Відповідальність в публічному адмініструванні  РП  Силабус
 Реалізація юрисдикційних повноважень правоохоронними органами  РП  Силабус
7  Публічна служба  РП  Силабус
 Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на державній службі  РП  Силабус
8  Регіональне публічне управління та самоврядування  РП  Силабус
 Державне та муніципальне управління  РП  Силабус
9  Логістика та ділове адміністрування  РП  Силабус
 Детінізація економіки  РП  Силабус