Портал АСУ НЗ

Періодичні наукові видання

Бібліотека

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТРОбов’язкові навчальні дисципліни за НП 2021 р.н.

 №  Назва навчальної дисципліни  Завантажити 
1  Філософія управління  РП  Силабус
2  Прикладна логіка  РП  Силабус
3  Психологія управління  РП  Силабус
4  Електронне врядування та електронна демократія  РП  Силабус
5  Сучасні методології науково-управлінських досліджень  РП  Силабус
6  Практикум управлінця з іноземної мови  РП  Силабус
7  Концептуальні підходи теорії управління  РП  Силабус
8  Євроінтеграція та міжнародне публічне управління  РП  Силабус
9  Правове регулювання економіки України  РП  Силабус
10  Українське ділове мовлення. Мистецтво публічного виступу  РП  Силабус
11  Національні та міжнародні стандарти публічного адміністрування  РП  Силабус
12  Інформаційні системи та Інтернет-технології в публічному управлінні  РП  Силабус
13  Нормопроектувальна та правозастосовна діяльність в професійній сфері  РП  Силабус
14  Концептуальні засади формування та реалізації державної політики  РП  Силабус
15  Публічне адміністрування  РП  Силабус
16  Стратегічне управління в публічній сфері  РП  Силабус
17  Кадровий менеджмент та сучасні технології роботи з персоналом  РП  Силабус
18  Комунікативна діяльність в публічному управлінні  РП  Силабус
19  Педагогічна майстерність управлінця  РП  Силабус

 

Вибіркові навчальні дисципліни за НП 2021 р.н.

 №  Назва навчальної дисципліни  Завантажити 
1  Антикорупційна політика  РП  Силабус
 Правове регулювання державної антикорупційної політики. Корупційні ризики  РП  Силабус
2  Стратегія проведення переговорів  РП  Силабус
 Управління змінами та впровадження інновацій  РП  Силабус
3  Стратегічне управління людськими ресурсами  РП  Силабус
 Управління людським капіталом  РП  Силабус
4  Право в публічному управлінні та адмініструванні  РП  Силабус
 Розробка та прийняття управлінських рішень  РП  Силабус
5  Управлінський контроль в публічній сфері  РП  Силабус
 Забезпечення законності в публічному управлінні  РП  Силабус
6  Відповідальність в публічному адмініструванні  РП  Силабус
 Реалізація юрисдикційних повноважень правоохоронними органами  РП  Силабус
7  Організаційно-правові засади публічної служби  РП  Силабус
 Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на державній службі  РП  Силабус
8  Регіональне публічне управління та самоврядування  РП  Силабус
 Державне та муніципальне управління  РП  Силабус
9  Сучасні стратегії економічної безпеки  РП  Силабус
 Актуальні проблеми фінансового права  РП  Силабус
10  Етичні основи управлінської діяльності  РП  Силабус
 Соціально етичний портрет керівника в публічній службі  РП  Силабус

 

Обов’язкові навчальні дисципліни за НП 2020 р.н.

 №  Назва навчальної дисципліни  Завантажити 
1  Філософія управління  РП  Силабус
2  Прикладна логіка  РП  Силабус
3  Психологія управління  РП  Силабус
4  Електронне врядування та електронна демократія  РП  Силабус
5  Сучасні методології науково-управлінських досліджень  РП  Силабус
6  Практикум управлінця з іноземної мови  РП  Силабус
7  Концептуальні підходи теорії управління  РП  Силабус
8  Євроінтеграція та міжнародне публічне управління  РП  Силабус
9  Правове регулювання економіки України  РП  Силабус
10  Українське ділове мовлення. Мистецтво публічного виступу  РП  Силабус
11  Національні та міжнародні стандарти публічного адміністрування  РП  Силабус
12  Інформаційні системи та Інтернет-технології в публічному управлінні  РП  Силабус
13  Нормопроектувальна та правозастосовна діяльність в професійній сфері  РП  Силабус
14  Соціальна політика та основи соціального захисту  РП  Силабус
15  Публічне адміністрування  РП  Силабус
16  Стратегічне управління в публічній сфері  РП  Силабус
17  Кадровий менеджмент та сучасні технології роботи з персоналом  РП  Силабус
18  Комунікативна діяльність в публічному управлінні  РП  Силабус

 

Вибіркові навчальні дисципліни за НП 2020 р.н.

 №  Назва навчальної дисципліни  Завантажити 
1  Антикорупційна політика  РП  Силабус
 Правове регулювання державної антикорупційної політики. Корупційні ризики  РП  Силабус
2  Стратегія проведення переговорів  РП  Силабус
 Управління змінами та впровадження інновацій  РП  Силабус
3  Стратегічне управління людськими ресурсами  РП  Силабус
 Управління людським капіталом  РП  Силабус
4  Право в публічному управлінні та адмініструванні  РП  Силабус
 Розробка та прийняття управлінських рішень  РП  Силабус
5  Управлінський контроль в публічній сфері  РП  Силабус
 Забезпечення законності в публічному управлінні  РП  Силабус
6  Відповідальність в публічному адмініструванні  РП  Силабус
 Реалізація юрисдикційних повноважень правоохоронними органами  РП  Силабус
7  Публічна служба  РП  Силабус
 Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на державній службі  РП  Силабус
8  Регіональне публічне управління та самоврядування  РП  Силабус
 Державне та муніципальне управління  РП  Силабус
9  Логістика та ділове адміністрування  РП  Силабус
 Детінізація економіки  РП  Силабус