Портал АСУ НЗ

Періодичні наукові видання

Бібліотека

ПРАВО
ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2023 р.н.

Вибіркові навчальні дисципліни за НП 2023 р.н.

 • Кримінально-правова індивідуальна освітня траєкторія
    №  Назва навчальної дисципліни  Завантажити 
   1  Педагогіка та психологія освітньої діяльності  РП  Силабус
    Психологія права та правової поведінки  РП  Силабус
    Сучасні методології науково-правових досліджень  РП  Силабус
   2  Докази та доказування у провадженнях про кримінальні правопорушення  РП  Силабус
    Докази та доказування щодо кримінальних правопорушень у фінансово-господарській діяльності  РП  Силабус
    Взаємодія органів досудового розслідування з оперативними підрозділами та іншими правоохоронними органами під час протидії кримінальним правопорушенням  РП  Силабус
   3  Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства України  РП  Силабус
    Сучасні аспекти кримінального права  РП  Силабус
    Правозастосування  РП  Силабус
   4  Криміналістичне забезпечення досудового розслідування  РП  Силабус
    Криміналістичні засоби і методи розслідування кримінальних правопорушень  РП  Силабус
    Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій  РП  Силабус
   5  Особливості кваліфікації окремих видів кримінальних правопорушень  РП  Силабус
    Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності  РП  Силабус
    Кваліфікація кримінальних правопорушень при конкуренції кримінально-правових норм  РП  Силабус
   6  Використання спеціальних знань у досудовому розслідуванні  РП  Силабус
    Актуальні проблеми теорії та практики криміналістики  РП  Силабус
    Розслідування економічних злочинів  РП  Силабус
   7  Аналіз та прогнозування злочинності  РП  Силабус
    Профілактика та протидія вчиненню адміністративних правопорушень та кримінальних проступків  РП  Силабус
    Взаємодія органів Національної поліції з громадськістю. Профілактика правопорушень  РП  Силабус
   8  Практика Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні  РП  Силабус
    Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні  РП  Силабус
    Міжнародні стандарти застосування заходів забезпечення кримінального провадження  РП  Силабус