Портал АСУ НЗ

Періодичні наукові видання

Бібліотека

Бюджет закладу освіти

МВС затверджує кошторис, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів, структуру і штатний розпис Академії, запропоновані зміни до них, здійснення інших повноважень відповідно до законодавства.

Фінансування Академії здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, із дотриманням принципів цільового й ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень.

Кошти загального та спеціального фондів державного бюджету спрямовуються на виконання статутної діяльності за цільовими призначеннями на поточні та капітальні видатки Академії в межах виділених бюджетних асигнувань і кошторисів, які затверджуються МВС.

Доходи Академії використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених даним Статутом.