Портал АСУ НЗ

Періодичні наукові видання

Бібліотека

Мова освітнього процесу

СТАТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
13. Освітній процес та діловодство в Академії здійснюється державною мовою. Застосування інших мов можливе у випадках, передбачених законодавством про мови та договорами про академічне співробітництво.

IV. ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ АКАДЕМІЇ
3. Академія має право:
приймати рішення щодо викладання однієї чи циклу дисциплін англійською мовою та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами освіти відповідної дисципліни державною мовою.

Статут Національної академії внутрішніх справ


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

1.6. Мова навчання визначається згідно з Статутом НАВС та чинним законодавством України.

Положення про організацію освітнього процесу в Національній академії внутрішніх справ


Закон України «Про освіту»

Стаття 7. Мова освіти
1. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Закон України «Про освіту»


Закон України «Про вищу освіту»

Розділ IX

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Стаття 48. Мова освітнього процесу в закладах вищої освіти
1. Мовою освітнього процесу в закладах вищої освіти є державна мова.

2. Застосування мов у закладах вищої освіти визначається законами України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та "Про освіту".

3. Заклад вищої освіти має право прийняти рішення про викладання однієї, кількох або всіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів англійською мовою, за умови що усі здобувачі освіти, які вивчають відповідні дисципліни, володіють англійською мовою. У разі якщо є письмове звернення від одного чи більше студентів, заклад вищої освіти забезпечує переклад державною мовою.

Закон України «Про вищу освіту»