Портал АСУ НЗ

Періодичні наукові видання

Бібліотека

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників"

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р. № 437 "Питання українського правопису"

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. № 193 "Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка"

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 980 "Про заснування академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам"

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.1994 р. N 744 "Про затвердження Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам"

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. № 710-р "Про схвалення Концепції розвитку громадянської освіти в Україні"

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 р. № 491 "Деякі питання освітнього омбудсмена"

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)"

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1109 "Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння"

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 №962 "Про утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та внесення змін у додаток до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 №927 "Про затвердження Порядку переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, до інших вищих навчальних закладів для завершення навчання за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету"

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 878 "Про затвердження Положення Міністерство внутрішніх справ України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 №877 "Про затвердження Положення про Національну поліцію"

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 656 "Деякі питання реалізації статті 54 Закону України "Про вищу освіту""

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 579 "Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність"

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №266 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти"

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №193 "Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка"

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2002 № 1134 «Про затвердження нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах ІІІ і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978 “Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах”

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»