Портал АСУ НЗ

Періодичні наукові видання

Бібліотека

Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.10.2020 N 1341 "Про затвердження Методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.10.2010 N 958 "Деякі питання призначення іменних стипендій Верховної Ради України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2010 р. за № 1122/18417 

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ «УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ» від 30 травня 2019 року

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 № 977 "Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 р. за № 880/33851 

Рекомендації та глосарій Міністерства освіти і науки України від 25.10.2018 "ЯК ПІДТРИМАТИ АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.01.2016 № 34 «Про документи про підвищення кваліфікації» (роз'яснення)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 183/28313 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2015 № 705 «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних навчальних закладах» (Завантажити форми документів у форматі ".rar")

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 525 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 травня 2015 року за №551/26996

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.01.2015 №47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2015 року за № 132/26577

Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.10.2013  № 1518 «Вимоги до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013  № 466 «Положення про дистанційне навчання»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.01.2013 № 48 «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.06.2008 № 537 «Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України»

Наказ Міністерства освіти України від 15.07.1996 № 245 «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти»

Наказ Міністерства освіти України спільно з Міністерством охорони здоров'я України від 06.06.1996 № 191/153 «Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих навчальних закладах освіти»