МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з проведення практичних занять у формі поліцейського квесту в ЗВО, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України

Наказ МВС України від 15.04.2016 № 315 «Про затвердження Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ, поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України»

Наказ МВС України від 24.12.2015 №1625 «Про затвердження Положення про організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції»

Наказ МВС України від 02.12.2013 № 1177 «Про затвердження Інструкції про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах Міністерства внутрішніх справ України»

Наказ МВС України від 14.11.2013 № 1095 «Про порядок замовлення та виготовлення документів про освіту державного зразка для навчальних закладів системи МВС України, обліку і видачі їх карток»

Наказ МВС України від 27.06.2013 № 621 «Про затвердження Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України (із змінами)»

Наказ МВС України від 07.09.2009 № 381 «Про затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів МВС»

Наказ МВС України від 14.02.2008 № 62 «Про затвердження Положення про вищі навчальні заклади МВС України»

Наказ МВС від 14.05.2007 № 150 «Про затвердження Типового договору про підготовку фахівця у вищому навчальному закладі Міністерства внутрішніх справ України (із змінами)»