Портал АСУ НЗ

Періодичні наукові видання

Бібліотека

Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 «Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з проведення практичних занять у формі поліцейського квесту в ЗВО, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України

Наказ МВС України від 15.04.2016 № 315 (зі змінами від 08.05.2018) «Про затвердження Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ, поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України»

Наказ МВС України від 24.12.2015 №1625 «Про затвердження Положення про організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції»

Наказ МВС України від 28.11.2017 № 963 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у науково-дослідних установах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, та вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України»

Наказ МВС України від 14.11.2013 № 1095 «Про порядок замовлення та виготовлення документів про освіту державного зразка для навчальних закладів системи МВС України, обліку і видачі їх карток»

Наказ МВС України від 27.06.2013 № 621 «Про затвердження Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України (із змінами)»

Наказ МВС України від 07.09.2009 № 381 «Про затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів МВС»

Наказ МВС України від 14.02.2008 № 62 (Редакція від 30.04.2015)«Про затвердження Положення про вищі навчальні заклади МВС України»

Наказ МВС від 01 березня 2017 року № 173 (зі змінами від 04.09.2019) «Про затвердження Типової форми Контракту про здобуття освіти у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських»