Навчально-методична робота

Рейтинг науково-педагогічних працівників НАВС 2017-2018

Положення про екзаменаційну комісію в НАВС

Положення про забезпечення якості внутрішньої системи освіти в НАВС

Положення про змішане навчання в НАВС

Положення про організацію освітнього процесу в НАВС

Положення про практичну підготовку в НАВС

Положення про щорічне оцінювання та встановлення рейтингу науково-педагогічних працівників НАВС

Типове положення про кафедру НАВС

Методика підготовки та проведення лекцій у НАВС

Положення про фондову лекцію, затверджено наказом КНУВС від 29.08.2008 №824

Зразки документів

Програма навчальної дисципліни (Переглянути)

Робоча програма навчальної дисципліни (Переглянути)

Для кафедр: обсяг навчальної роботи (таблиця 2), розподіл навчальної роботи між науково-педагогічними працівниками (таблиця 3), зведений розподіл навчальної роботи між науково-педагогічними працівниками (таблиця 4), тематичний план з дисциплини (таблиця 5), звіт про фактично виконану навчальну роботу по дисциплінам (таблиця 6), звіт про фактично виконану навчальну роботу науково-педагогічними працівниками (таблиця 7), зведений звіт фактично виконану навчальну роботу науково-педагогічними працівниками (таблиця 8) (Завантажити)

Зразок відомості обліку успішності (Переглянути)

Зразок відомості обліку успішності з елементами змішаної форми навчання (Переглянути)

Журнал реєстрації відомостей обліку успішності здобувачів вищої освіти (Переглянути)

Журнал реєстрації видачі академічних довідок (Переглянути)

Журнал реєстрації виданих дипломів (Переглянути)

Заява на повторне виготовлення документів про освіту (Завантажити)

Зразок екзаменаційного білету для атестації (Переглянути)

Зразок екзаменаційного білету для підсумкового контролю (Переглянути)

Зразок залікової книжки (Переглянути)

Зразок студентського квитка (заочна форма навчання) (Переглянути)

Навчальна картка здобувача вищої освіти (Переглянути)

Зразок диплома бакалавра з відзнакою (Переглянути)

Зразок диплома бакалавра  (Переглянути)

Зразок диплома спеціаліста з відзнакою (Переглянути)

Зразок диплома спеціаліста  (Переглянути)

Зразок диплома магістра з відзнакою (Переглянути)

Зразок диплома магістра  (Переглянути)

Зразок додатку до диплома європейського зразка (Переглянути)