Портал АСУ НЗ

Періодичні наукові видання

Бібліотека

Освітньо-професійні програми

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Освітньо-професійна програма "Право". Спеціальність 081 Право

Перелік вибіркових навчальних дисципліни


Освітньо-професійна програма "Правоохоронна діяльність". Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність

Перелік вибіркових навчальних дисципліни


Освітньо-професійна програма "Психологія". Спеціальність 053 Психологія

Перелік вибіркових навчальних дисципліни


Освітньо-професійна програма "Логістика". Спеціальність 073 Менеджмент

Перелік вибіркових навчальних дисципліни


Освітньо-професійна програма "Облік і оподаткування". Спеціальність 071 Облік і оподаткування

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

Освітньо-професійна програма "Право". Спеціальність 081 Право

Перелік вибіркових навчальних дисципліни


Освітньо-професійна програма "Керівники та професіонали у галузі правознавства та правоохоронної діяльності". Спеціальність 081 Право

Перелік вибіркових навчальних дисципліни


Освітньо-професійна програма "Правоохоронна діяльність" (набір 2022 року). Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність

Перелік вибіркових навчальних дисципліни


Освітньо-професійна програма "Психологія". Спеціальність 053 Психологія

Перелік вибіркових навчальних дисципліни


Освітньо-професійна програма "Публічне управління та адміністрування". Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Перелік вибіркових навчальних дисципліни

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти:

Освітньо-професійна програма "Право". Спеціальність 081 Право

Перелік вибіркових навчальних дисципліни


Освітньо-професійна програма "Психологія". Спеціальність 053 Психологія

Перелік вибіркових навчальних дисципліни